• नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी

Contact Form

  • +977-01-4211516
  • Office Location

    Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

  • Fax

    +977-01-4211510

  • Send Email

    info@janatakojalavidhyut.gov.np