नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी

Government of Nepal

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Janatako Jalavidhyut Karyakram

Janatako Jalavidhyut Karyakram

Janatako Jalavidhyut Karyakram

जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्वभाव कायम गरी आन्तरिक पूँजी बजारको माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास हेतु शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर तयार गर्न जनताको जलविद्युत कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको हो ।

Sunil Poudel

Program Coordinator

Sunil Poudel

Joint Secretary

Tel.: 01-4211523

info@janatakojalavidhyut.gov.np