नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी

Government of Nepal

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Janatako Jalavidhyut Karyakram

Janatako Jalavidhyut Karyakram

Contact Us

Address

Singhdurbar, Kathmandu, Nepal

Phone

+977-01-4211516

Fax

+977-01-4211510

Email

info@janatakojalavidhyut.gov.np

Send Message