नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी

Government of Nepal

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Janatako Jalavidhyut Karyakram

Janatako Jalavidhyut Karyakram

Objective and Target Group

कार्यक्रमको मूल उद्देश्य

हिमाल, पहाड, तराई-मधेशका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युतमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धि मार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु नै यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ।

कार्यक्रमको लक्षित वर्ग

यस कार्यक्रम स्वदेश तथा विदेशमा बसोबास गरेका समस्त नेपाली जनता प्रति लक्षित गरिएको छ।