नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी

Government of Nepal

Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation

Janatako Jalavidhyut Karyakram

Janatako Jalavidhyut Karyakram

Program Implementation and Coordination Committee

१. माननीय मन्त्री,
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
अध्यक्ष
२. सचिव,
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
उपाध्यक्ष
३. सह-सचिव,
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उर्जा महाशाखा
सदस्य
४. सह-सचिव,
उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
कानून तथा फैसला कार्वान्वयन महाशाखा
सदस्य
५. सह-सचिव,
अर्थ मन्त्रालय, वित्तिय क्षेत्र ब्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा
सदस्य
६. महानिर्देशक,
विद्युत विकास विभाग
सदस्य
७. कार्यकारी निर्देशक,
नेपाल विद्य‌ुत प्राधिकरण
सदस्य
८. कार्यकारी निर्देशक,
नेपाल धितोपत्र बोर्ड
सदस्य
९. प्रबन्ध सञ्चालक,
विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
सदस्य
१०. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड
सदस्य
११. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
एनइए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड
सदस्य
१२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
जलविद्य‌ुत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड
सदस्य सचिव